Etusivu

Tärkeät luvut 2019

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut, % maksun perusteena olevasta palkasta

2019 2018
Sairausvakuutusmaksu 0,77 0,86
Työttömyysvakuutusmaksu 2 086 500 euroon asti 0,5 0,65
Työttömyysvakuutusmaksu 2 086 500 ylittävästä osasta 2,05 2,60
Työttömyysvakuutusmaksu osaomistaja 0,50 0,65
TyEL-maksu (keskimäärin) 17,35 17,75
Ryhmähenkivakuutusmaksu (keskimäärin) 0,07 0,07

Työntekijän sosiaalivakuutusmaksut, % maksun perusteena olevasta palkasta

2019 2018
Päivärahamaksu alle 14282 ansiosta 0,00 0,00
Päivärahamaksu vähintään 14282 ansiosta 1,54 1,53
Työttömyysvakuutusmaksu, palkansaaja 1,50 1,90
Työttömyysvakuutusmaksu, osaomistaja 0,78 0,92
Palkansaajan TyEL-maksu alle 53-vuotiat ja yli 63 vuotta täyttäneet 6,75 6,35
Palkansaajan TyEL-maksu 53-62-vuotiaat 8,25 7,85

Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2019

Kilometrikorvaus 43 senttiä/km
Kokopäiväraha 42 euroa
Osapäiväraha 19 euroa
Ateriakorvaus 10,50 euroa
Yömatkaraha 13 euroa