Etusivu

Tärkeät luvut 2021

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut, % maksun perusteena olevasta palkasta

2021 2020
Sairausvakuutusmaksu 1,53 1,34
Työttömyysvakuutusmaksu 2 169 000 euroon asti 0,50 0,50
Työttömyysvakuutusmaksu 2 169 000 ylittävästä osasta 1,90 1,70
Työttömyysvakuutusmaksu osaomistaja 0,50 0,50
TyEL-maksu (keskimäärin) 16,95 16,95
Ryhmähenkivakuutusmaksu (keskimäärin) 0,07 0,07

Työntekijän sosiaalivakuutusmaksut, % maksun perusteena olevasta palkasta

2021 2020
Päivärahamaksu alle 14766 ansiosta 0,00 0,00
Päivärahamaksu vähintään 14766 ansiosta 1,36 1,18
Työttömyysvakuutusmaksu, palkansaaja 1,40 1,25
Työttömyysvakuutusmaksu, osaomistaja 0,65 0,65
Palkansaajan TyEL-maksu alle 53-vuotiat ja yli 63 vuotta täyttäneet 7,15 7,15
Palkansaajan TyEL-maksu 53-62-vuotiaat 8,65 8,65

Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2021

Kilometrikorvaus 44 senttiä/km
Kokopäiväraha 44 euroa
Osapäiväraha 20 euroa
Ateriakorvaus 11,00 euroa
Yömatkaraha 13 euroa