Etusivu

Rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Hallintopalvelu Feld Oy
  Ketunkuja 2
  28220 Pori

 3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
 4. Aini Vainio
  puh +358 44 0513 666
  sähköposti: aini.vainio[at]hpfeld.com

 5. Rekisterin nimi
 6. Hallintopalvelu Feld Oy:n asiakastietorekisteri

 7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 8. Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja palveluiden tuottamiseen. Tähän sisältyy taloushallinnon palveluita kuten palkanlaskentapalvelut, kirjanpitopalvelut jne.

 9. Rekisterin tietosisältö
 10. Asikakkaan/asiakasyrityksen yhteyshenkilön etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, henkilötunnus, verotustiedot, pankkitili, palkkatiedot ja mahdolliset ulosottotiedot.

 11. Säännönmukaiset tietolähteet
 12. Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakasyrityksiltä itseltään tai viranomaisilta.

 13. Tietojen poistaminen
 14. Tiedot poistetaan asiakkuussuhteen päättymisen jälkeen 6 vuoden kuluttua.

 15. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle
 16. Tietoja voidaan luovuttaa lain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa viranomaistahoille, vakuutusyhtiöille tai työeläkekassoille. Tietoja ei luovuteta EU-/ETA-maiden ulkopuolelle.

 17. Rekisterin suojausen periaatteet
 18. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. ATK-aineisto säilytetään palomuurein ja salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuna. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

 19. Tarkastusoikeus
 20. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, jos rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

 21. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
 22. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia Rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto ottamalla yhteys kohdassa 2 ilmoitettuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

 23. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
 24. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin.