Etusivu

Tosiasiallisten edunsaajien tiedot kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy ilmoittaa tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.

Ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yrityksellä ei ole edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.
Pörssiyhtiöt, toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja), asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt eivät tee ilmoitusta.

Edunsaajien ilmoittaminen ja rekisteröinti perustuvat rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin.

Kuka on edunsaaja?

Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:
- Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta
- Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta
- Hän käyttää yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa muulla perusteella (esimerkiksi osakassopimuksen mukaan).

Mikäli kukaan ei omista yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista, yhtiö ilmoittaa, että sillä ei ole edunsaajia. Tällöin edunsaajina pidetään yhtiön hallitusta tai toimitusjohtajaa.

Milloin ilmoitus tehdään?

Tiedot ilmoitetaan sähköisesti YTJ-palvelussa. Ilmoitus on maksuton.
Ilmoitus tehdään 1.7.2019 - 1.7.2020. Tämän jälkeen yritysten täytyy tehdä ilmoitus aina kun edunsaajatiedot muuttuvat.

Kuka saa edunsaajien tietoja käyttöönsä?

Edunsaajien tiedot eivät julkisia. Tietoja voivat saada PRH:lta ne, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. Tiedon pyytäjän on annettava käyttötarkoituksestaan selvitys PRH:n tähän tarkoitukseen tekemällä lomakkeella. Tiedot ovat maksullisia.