Ajankohtaista Ota yhteyttä Tietosuojaseloste Evästekäytäntö
HALLINTOPALVELU
FELD OY

HALLINTOPALVELU FELD OY

Hallintopalvelu Feld Oy tuottaa Satakunnan alueella mikro- ja pienyrityksille asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä taloushallinto- ja toimistopalveluja edullisesti. Hoidamme kaikki yritystoimintaan liittyvät asiat yrityksen elinkaaren eri vaiheissa yhtiömuodosta riippumatta.

Asiakaskuntamme koostuu eri toimialoilla toimivista yrityksistä alkutuotannosta teollisuuteen. Palvelemme myös yksityishenkilöitä erilaisten hakemusten ja asiakirjojen laadinnassa.

Yritysten toimintaympäristössä tapahtuu kaiken aikaa muutoksia hyvin nopeastikin, esimerkiksi yritystoimintaa säänteleviä lakeja ja asetuksia päivitetään toistuvasti. Ulkoistamalla yrityksesi taloushallinnon siihen erikoistuneelle asiantuntijalle voit varmistua, että yrityksesi taloushallinto tulee hoidetuksi oikein ja ajallaan. Yrittäjänä voit keskittyä oman liiketoimintasi ytimeen.

Kirjanpito ja verotus
Calculator

Talousohjaus

Calculator

Palkanlaskenta
Calculator

Toimistopalvelut
Printer

Palvelut

Palveluidemme avulla voit yrittäjänä keskittyä olennaiseen


Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus

Calculator

Luotettava ja ajantasainen kirjanpito on perusedellytys menestyvälle yritystoiminnalle. Se luo talouden hallinnalle perustan ja on yrityksen johdon tärkeimpiä työvälineitä yrityksen kannattavuuden seurantaan.

Teemme kirjanpidon lakien ja asetusten mukaan varmistaen, että kirjanpito luo riittävät lähtökohdat yrityksen taloudenpidolle. Teemme kirjanpidon suoriteperusteisesti. Teemme jaksotukset, poistot ja vastaavat kuukausittain, jolloin asiakkaalla on kuukausittain käytettävissään välitilinpäätöstasoiset raportit. Tilikauden päätteeksi teemme kirjanpidon pohjalta lopullisen tilinpäätöksen ja veroilmoituksen sekä tarvittaessa rekisteröimme tilinpäätöksen.

Kirjanpidon ohella laskemme arvonlisäveron sekä tuotamme sovittavat kuukausi- ja määräaikaisraportit. Seuraamme ennakkoverojen riittävyyttä ja haemme tarvittaessa niihin muutosta. Kirjanpidon raporttien lisäksi tarjoamme yrityksen toimintaa palvelevia laskelmia ja raportteja, joiden avulla kannattavuuden seuranta helpottuu.

Verotuksen optimointi
Yritysten toimintaympäristö on monimutkaistunut ja lainsäädännössä tapahtuu koko ajan muutoksia. Verosuunnittelun merkitys korostuu enenevästi yrityksen päätöksenteossa ja talouden ohjauksessa. Tarjoamme veroneuvontaa kaikissa yrityksen verotukseen liittyvissä asioissa, jotta verotus on liiketoiminnan kannalta mahdollisimman tehokasta. Voiton- ja varojenjaon optimoinnin tavoitteena on löytää verotuksellisesti edullisin tapa siirtää varoja omistajille.

TaloudenohjausTuotamme asiakkaillemme erilaisia laskelmia päätöksenteon perusteeksi. Taloudellisen tiedon oikeellisuus on yritystoiminnan resurssien suuntaamisen keskeinen tekijä.

Sisäinen laskenta tarjoaa yritykselle työkaluja yrityksen johtamiseen ja ohjaamiseen oikeaan suuntaan. Sisäisen laskennan sisältö ja tavoitteet muodostetaan jokaisen yrityksen liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta. Laskenta voi pitää sisällään kustannuslaskelmia, hinnoittelulaskelmia, investointilaskelmia, kustannuspaikka- ja projektiseurantaa, budjetointia sekä asiakkaan tarpeen mukaista johdon raportointia.

  • Kustannuspaikka- ja projektiseuranta
  • Budjetointi
  • Investointilaskelmat
  • Kannattavuuslaskelmat
  • Kassavirtalaskelmat

Palkanlaskenta

Calculator

Palkanlaskenta on osa toimivaa taloushallintoa. Palkanlaskennan ulkoistaminen vapauttaa yrityksen resursseja sen omaan ydinliiketoimintaan. Palkanlaskentapalvelun laajuus ja sisältö sovitaan aina asiakaskohtaisesti. Palvelu tarjotaan asiakkaan lähtökohdista ja se mukautuu yrityksesi tarpeisiin.

Palkanlaskenta vaatii pelkän laskennan ja maksatuksen lisäksi myös eri alojen työehtosopimusten tuntemusta, nykyaikaisten ohjelmistojen käyttöä sekä laaja-alaista alan kokemusta. Tee palkan laskeminen ja maksaminen itsellesi helpoksi. Me laskemme palkat puolestasi, hoidamme palkanmaksun vaatimat ilmoitukset sähköisesti verohallintoon, eläkeyhtiöille, tapaturmavakuutusyhtiöille ja muille tarvittaville tahoille.

Toimistopalvelut


Hoidamme yleisimmät toimistotyöt yksittäisinä tehtävänantoina tai laajempina tehtäväkokonaisuuksina joko asiakkaan tiloissa tai etäpalveluna. Meille voit ulkoistaa mitkä tahansa toimistotyösi joko satunnaisesti tai pidemmäksi ajaksi.

Laskutus ja maksuliikenne
Palveluihimme kuuluu myyntilaskujen laatiminen ja lähettäminen asiakkaille sekä myyntireskontran, asiakas- ja tuoterekisterien ylläpito. Hoidamme tarvittaessa myös yrityksen maksuliikenteen ja seuraamme rahavarojen riittävyyttä.

Asiakirjojen laadinta
Laadimme myös erilaisia yritystoiminnassa tarvittavia asiakirjoja kuten yrityksen perustamisasiakirjat, kokouspöytäkirjat, tarjousasiakirjat, tilausasiakirjat, maksumuistutukset ja erilaiset sopimukset.

Harkitsetko yrityksellesi uusia kotisivuja?
Laadimme yksilöllisesti suunniteltuja kaikilla laitteilla toimivia responsiivisia kotisivuja asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Ajankohtaista

Ajankohtaista


Tärkeitä lukuja vuodelle 2021 Lue lisää


Ota yhteyttä

YHTEYSTIEDOT

Tietosuojakäytäntö

Käyntiosoite: Hokkosentie 4, 28220 Pori
Postiosoite: Ketunkuja 2, 28220 Pori
Puhelin: 044-051 3666
Sähköposti: asiakaspalvelu(at)hpfeld.com
Käynti Sipinkujan ja Mäkipäänkujan risteyksestä

Poikkea kahville , tai jätä viesti: